پرسش هایی که بیشتر پرسیده می شوند

1.  برای انجام کارهای چاپی معمول مثل نایلون به چه نوع توری نیاز هست؟
توری شماره 120
2.  زمان شستوی مهر حدودا چقدر است
معمولا ژلاتین را با حلال مناسب مثل تربانتین و در صورتیکه تربانتین در دسترس نبود از تینر روغنی و بنزین برای شستن ژلاتین استفاده میکنیم , معمولا طرح مهر ما روی ژلاتین بعد از 5 دقیقه شستشو ظاهر شده و روند شستشو را تا زمانیکه به کیفیت مطلوب و عمق مناسب برسیم ادامه میدهیم